Loskomen van oude patronen - verandering

  

 

 

Welkom........

 

....op mijn website art2wisdom! Art2wisdom is een praktijk voor Kunstzinnig Dynamisch Coachen. Mijn naam is Juanita van den Broek en als coach neem ik je graag mee op je eigen creatieve ontdekkingsreis. Maar allereerst..............

  

Wat staat art2wisdom voor?

Art2wisdom staat voor:

 

  • ruimte en tijd voor intuïtieve kunstzinnige expressie aan wat innerlijk speelt,
  • onderzoek en in beweging komen,
  • observeren en analyseren,
  • je verbinden met je intuïtie,
  • het verkrijgen van inzicht en wijsheden,
  • geen angst voor verandering,
  • varen op je eigen innerlijk leiderschap,
  • leven in en vrijheid.

 

Art - in algemene zin wordt kunst verstaan als het product van diverse creatieve menselijke uitingsvormen, zoals drama, dans, beeldend, taal, zang, etc.

 

2 - in de symbolische betekenis van de afstemming op jezelf, je intuïtie en op de ander, de interactie tussen jou en mij, de diepere (universele) verbinding die we hebben met elkaar.

 

Wisdom - wijsheid leer je niet uit de boeken, maar bouwt zich op in de loop van je leven, wijsheid komt met de jaren, vanuit ervaring en ontwikkelingen. Inzichten die je krijgt tijdens zelfonderzoek in coaching.

 

Wat is art2wisdom?

Een praktijk voor Kunstzinnig Dynamisch Coaching & Counseling waar:

  • Intuïtief Schilderen ervaren wordt als ontspanning voor jezelf tijdens workshops – De wereld van kleuren, vormen, materialen, fantasie en creatie wordt vanuit gevoel zichtbaar bij het intuïtief schilderen. Vanuit ontspanningsoefeningen en visualisaties maak je verbinding met je diepste zelf. Je wordt uitgedaagd om vanuit het spelende kind in jezelf aan de slag te gaan met het vormgeven van wat er zich binnen in jou afspeelt. Zonder oordeel en verwachtingen, niet nadenken over hoe het hoort, gewoon je handen het werk laten doen. Vertrouwen op dat wat mag ontstaan en zich vanzelf manifesteert. Lekker los laten en jezelf de rust en ruimte geven om je creatief te uiten. Door creatief bezig te zijn, activeer je je rechter hersenhelft. De rechter hersenhelft is verbonden met intuïtie, gevoelens, gewaarwordingen en indrukken, heeft het vermogen om verbanden te leggen en processen te doorzien.  Door creatief bezig te zijn, stopt het "denken",  kom je dichter bij jezelf en is er ruimte voor het hier en nu.
  • Intuïtief Schilderen je kan helpen in je persoonlijke ontwikkeling tijdens coaching - Als we een stapje verder gaan kunnen we beeldende werkstukken gebruiken tijdens ontwikkel- en coachingstrajecten. We gebruiken werkstukken dan als hulpmiddel om vastzittende emoties of bepaalde patronen te onderzoeken, te ontdekken welke symboliek hier achter steekt, welke betekenis je hieraan kunt verbinden, welk persoonlijk thema hierin is uitgebeeld. Tijdens de feedbackgesprekken onderzoeken we zo al wat er zich afgespeeld heeft in bepaalde perioden, hoe zwaar dit weegt en of het nog een rol speelt in het heden.