· 

Tips - Hoe jij kunt leren omgaan met verandering

Je hebt wel eens van die momenten die je volledig van je voetstuk brengen, vanwege een plotselinge verandering. Veranderingen kunnen je leven op zijn kop zetten, omdat het je volledig uit je isolement haalt. Maar over het algemeen red jij je prima, toch? We kunnen wel zeggen dat veranderingen inherent zijn aan het leven en de wereld om ons heen.

 

Maar laten we het eens onder de loep nemen. Hoe reageer jij eigenlijk op veranderingen? Sta je dan weer snel op, nadat je van je voetstuk bent geworpen? Doe je dat door je juist vast te grijpen aan je vertrouwde handvatten, of door ze juist los te laten en ze te beschouwen als iets positiefs om van te leren? Of twijfel je, en weet je het gewoon even niet meer en gaat alles te snel. Een pas op de plaats maken en op zoek gaan naar het vertrouwen in jezelf, het vertrouwen hebben in de flow dat wat komt, altijd ten goede komt voor jou.

 

Over het algemeen reageer je dus positief op veranderingen. Maar het kan ook anders. Je merkt dat er emoties in je loskomen, zoals angst – je reactie is dan weerstand, of boosheid – je reactie is in de aanval, of teleurstelling – je voelt je machteloos. Om onszelf te beschermen tegen deze reacties, zijn we geneigd ons af te sluiten voor veel veranderingen. Hoe je ook reageert op veranderingen, het is goed om er bij stil te staan. En dan bedoel ik, gewoon de boel even stilzetten. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles steeds verandert. Om te beginnen, de tijd, de seizoenen. De herfst is nu begonnen en je vindt het verschrikkelijk dat de zomer alweer voorbij is. De bladeren vallen haast tegelijk van de bomen! Maar om je heen verschijnt wel een palet van bonte kleuren. Eigenlijk best prachtig als je het tot je door laat dringen. Zo is het met alles om je heen dat verandert. Het is maar hoe je er naar kijkt.

 

Veranderen gaat dus over loslaten, vasthouden, en alles ertussenin. Dus de manier hoe we hiermee omgaan is heel belangrijk. Met de volgende tips leer jij je staande te houden.

 

Tip 1: Acceptatie

Verandering is iets waar we ons bijna automatisch tegen verzetten. Wat bekend is, is vertrouwd en veilig. Nieuw is onbekend en eng. We hebben de neiging om ons zo lang mogelijk vast te houden aan vaste concepten, patronen in ons dagelijks leven. We willen het liefst onze gewoontes behouden. Maar verandering betekent beweging, ontwikkeling, dynamiek.

Verspil geen tijd aan nadenken en praten over hoe vervelend vergankelijkheid is, want hoe meer je dat doet, hoe steviger je de negatieve gedachten verankert in je brein. Accepteer eerst de verandering. Het is zoals het is, het is bedoeld zoals het is. En zoek naar positieve affirmaties, want dan geef je hiermee een positieve betekenis aan de verandering. Door positieve woorden te kiezen, help je jezelf om te gaan met veranderingen. Wat je in feite doet is zoeken naar een andere manier van denken, een andere mindset scheppen.

 

Stap één: zie het probleem niet als een moeilijkheid, maar als een feit. Stap twee: maak van het feit een mogelijkheid. Zie die mogelijkheid als nieuwe kansen. Geef die kansen dan aandacht en ze krijgen vormen en kleur en zo ontstaat er een scherp beeld van wat jij kunt doen in de nieuwe situatie. Jouw nieuwsgierigheid wint het van de angst.

 

Daag je hersenen uit met veranderingen in je dagelijkse gewoontes: fiets eens een andere route naar huis, kook een nieuw recept, kies eens voor een andere vakantie. Stap eens uit je vertrouwde boxje en kijk met een nieuwsgierige blijk de wereld in: wat gebeurt er dan?

 

Tip 2: Vier het

De overgang van het oude naar het nieuwe wordt meestal gevierd. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing met een Housewarming. De geboorte van een kind met een ooievaar in de tuin, beschuit met muisjes. Op oudejaarsavond vieren we de overgang met het toosten van champagne, het afsteken van vuurwerk en nieuwe voornemens.

Want vieren geeft grip op verandering. Het is een manier om de tijd heel even stil te zetten en een moment te verankeren in je herinnering. Vieren gaat gepaard met rituelen. Die zijn niet alleen leuk, ze geven ook houvast en extra betekenis aan het moment. Plant een boom, begraaf een strijdbijl, zet een tatoeage, hang een brief aan een ballon, of vouw er een bootje van en laat het meevoeren door de rivier. Geef verandering een vaste vorm, zodat het betekenis krijgt.

 

Tip 3: Leg het vast

Het bijhouden van een dagboek: registreer iedere gedachte en emotie als reactie op een verandering. Om meer helder te krijgen wat er gebeurt en wat dit met je doet is het nuttig om die te onderzoeken. Observeer  jezelf door een soort lens, vergrootglas. Door die lens ontdek je misschien een patroon van dezelfde reacties en ga je de achterliggende redenen na. Het wordt dan een stuk duidelijker en dus makkelijker om door zo’n veranderproces te gaan. Ben je niet zo’n schrijver, dan is een geluidopname een andere manier. Door het vast te leggen, maak je veranderingen kenbaar en worden ze een stuk makkelijk om te verwerken.

 

Tip 4: Let op signalen die voorafgaan

Omdat onze dagelijkse drukke agenda het vaak niet toe laat, bewust te zijn wat er om ons heen gebeurt, ontgaan ons de signalen die aan een veranderingen voorafgaan. Zouden we er meer bij stil staan, dan horen, zien en voelen we meer. Dan kunnen we ons voorbereiden op een verandering. Als je ziet aankomen dat het in te toekomst financieel minder wordt, kun je nu al bezuinigen. Merk je dat je vaak te moe bent, dat je te weinig tijd hebt om op te laden, grijp dan in en wacht niet op een burn-out. Durf de veranderingen recht aan te kijken en actie te ondernemen. Het voordeel? Door kleine veranderingen in de gaten te houden, komen de grotere verandering niet te hard aan. 

 

Tip 5: Go with the Flow

Als mens ben zijn we in principe goed in het reageren op veranderingen. We kunnen ons aanpassen, meebewegen, trukjes toepassen, slimme oplossingen bedenken. Maar dat is niet altijd mogelijk en reageren we dan het beste door even niets te doen. In rust kunnen we beter dingen accepteren die we niet kunnen veranderen. Rust geeft de mens moed om dingen te veranderen en de wijsheid om het onderscheid te kunnen maken.

De wereld is continu in beweging en veranderlijk. Op de veranderingen met de grootste impact op je leven, daar heb je maar weinig invloed op. Je instinctieve reactie is te vechten voor wat je waard bent en tegen de stroom in te zwemmen, als je in een draaikolk terecht komt. Maar de beste oplossing is juist om niets te doen en je te laten meevoeren met de stroom tot je in rustiger vaarwater bent. Sommige gebeurtenissen zijn zo ingrijpend, zo verdrietig en slaan zo je ankers los, dat je niet anders kunt dan ze te ondergaan. Het enige dat je dan nodig hebt om eruit te komen, is het vertrouwen dat je erdoor komt. Zorg intussen goed voor jezelf. Als dat niet lukt, vraag dan anderen om hulp. Haal adem. En onthoud altijd, ook in het diepst van de draaikolk, ook als je denkt dat je het niet kunt: mensen zijn gemaakt om veranderingen te doorstaan. Vertrouw erop en heb moed om een nieuwe koers te gaan varen!

Auteur: Juanita van den Broek

Reactie schrijven

Commentaren: 0