· 

Tips - Hoe jij meesterschap over jezelf kunt behalen

Tijdens de jaren waarin we opgroeien verwerven we een heleboel kennis, maar wat weten we dan eigenlijk? Op basis van wat we leren, vormen we onze waarheden.  Die hebben we ons eigen gemaakt. We maken afspraken met onszelf, met de samenleving en met iedereen om ons heen. Die vormen weer onze normen en waarden, betekenis en symboliek. We conditioneren ons met die normen en waarden en hebben er ook gevoelens bij. Vervolgens hebben we, wat we met elkaar hebben afgesproken in ons maatschappelijk systeem geprogrammeerd. Zo heeft alles wat in dit systeem geprogrammeerd is, dezelfde betekenis voor ons, bijvoorbeeld de wetgeving.

 

Om uitdrukking te geven aan onze waarheden hebben we taal nodig. We willen wat we bedoelen de ander immers duidelijk maken. Dat kan op verschillende manieren. In ons dagelijks leven kom je het overal tegen, zoals in schrift (krant en tijdschriften), symbolen (borden en graffiti), beeldend (foto en film), geluid (muziek). Elk systeem heeft haar eigen taal en cultuur en geeft hier op haar eigen manier uitdrukking en betekenis aan. We begrijpen die taal alleen als we die kennen en opgegroeid zijn in die cultuur. De taal en symbolen in China of Rusland hebben voor ons in Europa dus geen betekenis. Cultuur is de omgeving waarin we zijn opgegroeid, die we kennen en waarin we ons ontwikkelen. Maar ook waar we ons gedurende ons hele leven door laten  beïnvloeden. In eerste instantie in goede zin, maar soms voor onszelf in minder goede zin. Als je trouw blijft aan jezelf en dicht bij je zelf blijft, bouw je je eigen waarheid op. Je eigen symboliek en eigen betekenis met je eigen conditioneringen.

 

Van waarheid en perceptie tot het komen van je eigen Meesterschap

Ik ben me ervan bewust, dat we door onze cultuur, levenslessen en ervaringen, allemaal verschillende denkwijzen hebben opgebouwd. Ik woon in een multiculturele samenleving en merk dagelijks die verschillen op. In hoeverre komt mijn denkwijze overeen met die van mijn leefomgeving? Alles wat ik om me heen zie, neem ik aan voor waar. Het is mijn overtuiging, mijn waarheid. Wat ik waarneem is mijn eigen perceptie, maar niet die van de ander. Zo blijkt als ik het er met de ander over heb. De ander begrijpt niet wat ik bedoel of heeft er een andere waarheid over. Zo heeft dus ieder zijn eigen interpretatie van dat wat hij hoort, ziet, voelt en beleeft. Ik noem dit subjectieve waarheid. Waarheid gebaseerd op collectieve kennis en ervaring is dan objectief en noem ik wetenschap. Die subjectieve waarheid creëer ik dus eigenlijk zelf. En alles wat je creëert is kunst. Kunst versus Wetenschap.

 

In de 2de alinea schreef ik dat je taal nodig hebt om uitdrukking te kunnen geven aan waarheid. De objectieve manier is ons bekend. Maar hoe staat het met je eigen subjectieve waarheid? Welke vorm gebruik jij eigenlijk om je mening, gevoelens, visie te delen, kenbaar te maken? Instagram, Facebook, Twitter? Als het gaat om mijn waarheid van visie, symboliek en emoties geef ik de voorkeur aan een kunstzinnige vorm als beeldend. Ik kan er in deze vorm diepere betekenis aangeven en ze beter interpreteren, zodat ik mijn inzichten makkelijker kan delen. Want het uitdrukken van emoties is het moeilijkst. Hoe maak je duidelijk wat je echt voelt in woorden? Je hebt al gauw symboliek nodig om te kunnen visualiseren en begrijpen wat je bedoelt. Als we van de liefde uit willen gaan, gebruiken we snel een collectief symbool als een hart. Of op Facebook en WhatsApp bijvoorbeeld de emoticons. Maar als we onze diepere gevoelens tot uitdrukking willen brengen wordt het al lastig. Hoe leggen we die de ander uit?  

 

Kortom

Onze waarheid is gebaseerd op wat we waarnemen, wat dit betekent voor ons, wat ons oordeel hierover is, en hoe we hier emotioneel op reageren. Onze emotionele reactie vertaalt zich vaak in onze gedragingen en beïnvloedt onze menselijke geest of gemoedstoestand. Deze is niets anders dan een virtuele waarheid, onze persoonlijke creatie (kunst), die dan alleen voor onszelf geldt en dus voor elk mens anders is. Wat we creëren is een weerspiegeling van onze innerlijke wereld, die ons enerzijds eindeloze mogelijkheden kunnen bieden in onze ontwikkeling, als we er goed mee om weten te gaan. In dat geval leidt je eigen waarheid je tot meesterschap over jezelf! Anderzijds kunnen ze je ook behoorlijk in de weg staan en leiden ze tot irritatie. Als je je waarheden dan niet goed tot uitdrukking kunt brengen, leiden ze tot stress, blokkades en burn-outs.

 

Meesterschap over jezelf is niets anders dan het proces van Bewust-Zijn. Door je ogen echt te openen en jouw waarheid te zien zoals die IS. En niet wat de ander gelooft, denkt of voelt, die jouw waarheden weer kunnen beïnvloeden. Het proces van Bewust-Zijn opent de deur tot vele mogelijkheden. Als je weet dat je de kunstenaar van je eigen leven bent, kun je uit al die mogelijkheden een bij jou passende keuze maken. 

7 Tips hoe jij je meesterschap over jezelf kunt behalen: 

  1. Begin met je bewust te zijn van jouw ZELF: wie jij bent, wat jou innerlijk bezighoudt, waar je warm voor loopt, wat je talenten zijn, wat je valkuilen zijn, waar jij steeds tegenaan loopt, wat je allergie is, welke emotionele uitingen disfunctioneel zijn voor jou en de ander.
  2. Sta in contact met je intuïtie: neem tijd voor jezelf, gun jezelf liefdevolle aandacht, respecteer jezelf, houd van jezelf.
  3. Geef aandacht aan wat er innerlijk speelt: geef betekenis aan je gevoelswereld door hier kunstzinnig expressie aan te geven, beeldend, dichtend, verhalend.
  4. Sta open voor verandering: durf uit je vertrouwde boxje te stappen en met een open blik de wereld in te kijken om nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
  5. Ga je koers bepalen obv je eigen keuzes: neem de leiding over je leven en bepaal welke koers je gaat varen om zo aan je leven invulling te geven, je waarheid te creëren.
  6. Durf fouten te maken: stel je kwetsbaar op en beschouw een misstap als een leermoment.
  7. Geniet van dit proces: wees jezelf, wees trots op jezelf, van elke stap die je bereikt hebt!

Succes!

Auteur: Juanita van den Broek

Reactie schrijven

Commentaren: 0